+

(10-50ชิ้น/ล็อต) EM5209VF EM5209จัดส่งฟรี DFN-14 100% ใหม่ชิปคอมพิวเตอร์และ IC

USD 12.33USD 12.98

(10-50ชิ้น/ล็อต) EM5209VF EM5209จัดส่งฟรี DFN-14 100% ใหม่ชิปคอมพิวเตอร์และ IC

Description
Specification
2N6028 6028 TO-92 10Pcs
USD 1.26USD 1.40
+